Tilausesitykset

Tilausesitys suunnitellaan aina asiakkaan tarpeisiin sopivaksi kokonaisuudeksi tilanteen, teeman, tavoitteen ja tilojen mukaan. Esimerkiksi koulutuspäivillä esitys voi olla joko alussa virittämässä yleisöä sovittuun aiheeseen tai lopussa syventämässä ja kokoamassa yhdessä opittua ja koettua.

Esityksen kesto on yleensä 1 - 1,5 tuntia. Mukana on 3-5 näyttelijää, ohjaaja ja muusikko. Ohjaaja tai ryhmän edustaja käy etukäteen läpi asiakkaan kanssa tilausesityksen suunnitteluun liittyvät asiat. Itse esitys on improvisaatioteatteria.
Esityksessä yleisö kertoo omia ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunnelmiaan, joita näyttelijät esittävät yhdessä muusikon kanssa.

Kertominen on vapaaehtoista. Keskeistä on ihmisten ja tarinoiden kunnioitus ja kuulluksi tuleminen sekä ryhmän ja yleisön vuorovaikutuksessa oleminen. Esitys voi toimia viihdyttävänä ohjelmanumerona tai se voi antaa käsiteltävään teemaan uutta näkökulmaa ja syventää sitä. Tilausesitykset sopivat kaikenikäisille.

Hinta

Esityksen hintaan vaikuttavat yleisömäärä, tilaisuuden kesto ja luonne, tilaajan erityistoiveet sekä suunnitteluun ja valmisteluun käytetty aika. Tavallisimmillaan esityksen hinta on 800 - 1600 € sekä matkakulut. Jokainen esitys suunnitellaan ja hinnoitellaan yksilöllisesti. Hinta ja matkakulut sovitaan aina etukäteen tilaajan kanssa.

Esityksen voi tilata

Yritykseen, yhdistykseen tai yhteisöön

 • koulutuspäiville
 • luentojen ja seminaarien yhteyteen
 • tyhy-päiville
 • yleisötilaisuuksiin
 • virkistyspäiville
 • illanviettoihin

Kouluun tai oppilaitokseen

 • opettajille
 • oppilaille
 • vanhemmille

Yksityistilaisuuksiin

 • syntymäpäiville
 • häihin
 • muihin juhliin