Tarinateatteri Raakku ry

Tarinateatteri Raakku ry on perustettu ja rekisteröity vuonna 1998 hoitamaan ja hallinnoimaan Tarinateatteri Raakun toimintaa. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on Tarinateatteri Raakun toiminnan tukeminen sekä aktiivinen toimiminen tarinateatterin kentällä Suomessa sekä kansainvälisesti.

Yhdistyksen hallitus vastaa Tarinateatteri Raakun talousasioihin liittyvästä päätöksenteosta sekä yhdistyksen toimintasuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta. Yhdistys hallinnoi Tarinateatteri Raakun varainhankintaa, kouluttautumista, tarpeistonhoitoa ja virkistäytymistä. Yhdistys huolehtii myös Tarinateatteri Raakun jäsenyyksistä sekä kansainväliseen että kansalliseen. Tarinateatteriverkkoon. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuussa.

Tarinateatteri Raakku ry:n puheenjohtajana toimii Aila Aho. Rahastonhoitajana on Outi Mikkola. Hän hoitaa esitysten laskutukseen liittyvät käytännön asiat matkakulukorvauksineen. Yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin vastaa joko Kirsi Salonen, Aila Aho tai Tanja Parantainen.


>> Tarinateatteri Raakku

>> Tarinateatteri Raakun tilausesitykset

>> Ota yhteyttä - Tilaa esitys

>> Tarinateatteri Raakun esite

>> Mitä on tarinateatteri

>> Etusivu