Tarinateatteri

Tarinateatteri (Playback Theatre) on improvisaatiota, kokemusten jakamista, tarinan kertomista ja ilmaisua.

Tausta ja idea

Tarinateatterin muodon ja menetelmän on kehittänyt amerikkalainen Jonathan Fox.

Suomessa tarinateatteria on esitetty ja harrastettu 1990-luvun alusta lähtien. Tälläkin hetkellä toiminnassa on lukuisia harrastajaryhmiä ympäri Suomea. Esiintyviäkin ryhmiä on useita.

Tarinateatterin tekemiseen tarvitaan ihmisiä, jotka kertovat omia kokemuksiaan ja tarinoitaan sekä tarinateatteriryhmä, joka ilmentää niitä improvisoiden.

Tarinateatteriryhmään kuuluu ohjaaja, vähintään yksi muusikko ja muutama näyttelijä. Ohjaajan haastattelema kertoja kertoo jotakin itsestään. Kertomus voi olla lyhyt ajatus, kokemus, tuokiokuva, tunnelma tai hieman pidempi tarina elämästä. Kertojan kokemuksen kuultuaan ryhmä luo näyttämölle lyhyen tai hieman pidemmän improvisoidun esityksen kuulemastaan.

Tarinateatterin perusidea on läsnäoloa ja kohtaamista tässä ja nyt. Näyttelijät eivät harjoittele rooleja ja vuorosanoja etukäteen. Ryhmä vastaanottaa tyhjin mielin kertojan kokemukset. Sen jälkeen näyttämöllä nähdään improvisoiden näytelty tarina tai spontaanisti esitetty tuokiokuva, jonka jokainen näkee, kuulee ja kokee omalla tavallaan.

Kenelle

Tarinateatterin riemua

Tarinateatteri sopii kaikenlaisille ja kaikenikäisille ihmisille. Esitykset voivat olla avoimia yleisöesityksiä tai suljettuja, tietylle kohderyhmälle tilattuja esityksiä. Avoimissa yleisöesityksissä on tavallisesti yleisön virittämiseksi ennalta sovittu teema, josta lähdetään liikkeelle. Tilausesitysten teema riippuu kohderyhmän ja tilaajan tarpeista. Kaikissa esityksissä lopullinen esitys syntyy ryhmän ja yleisön vuorovaikutuksessa siinä hetkessä ainutkertaiseksi kokemukseksi.

Tarinateatteri on yhteisöllistä ja kokemuksellista teatteria. Se antaa mahdollisuuden ajatusten ja kokemusten jakamiseen. Toisaalta tarinateatteri avaa mahdollisuuksia nähdä oma ajatus tai kokemus uudella tavalla eri näkökulmasta. Toisen ihmisen hyvin erilainenkin kokemus tai näkökulma saattaa haastaa omaa ajattelua eteenpäin vievällä voimalla. Siksi tarinateatteri on käyttökelpoinen ja mahdollisuuksia sisältävä menetelmä monenlaisissa yhteyksissä.


>> Tarinateatteri Raakku

>> Tarinateatteri Raakun tilausesitykset

>> Ota yhteyttä - Tilaa esitys

>> Tarinateatteri Raakun esite

>> Kansainvälinen tarinateatteriverkko - IPTN

>> Etusivu