Portfolio

Tarinateatteri Raakun jäsenten laaja-alaiset koulutus- ja ammattitaustat sekä monipuolinen työelämätuntemus mahdollistavat yritysten ja yhteisöjen tarpeita monipuolisesti palvelevien tilausesitysten tekemisen.

Kokemus ja koulutustausta

Ryhmän jäsenet tuntevat työelämän kirjoa poikkeuksellisen laajasti. Jäsenillä on monipuolinen kokemus koulutus- ja johtotehtävistä, opetus- ja ohjaustyöstä, suorittavan tason ammattitehtävistä sekä yrittäjyydestä ja tutkimustyöstä. Kokemusta on julkishallinnon tehtävistä, yritysten palveluksessa olemisesta, kolmannen sektorin työtehtävistä, projektityöstä ja free flance -tehtävistä.

Ryhmän koulutus- ja työelämätaustat auttavat avaamaan näkökulmia läpi koko organisaation; suorittavalta tasolta ohjaaviin tehtäviin, johtamiseen, hallintoon ja yrittäjyyteen.

Ryhmän jäsenillä on monipuoliset tutkinnot opetus- kasvatus- sosiaali- ja terveydenhuoltoaloilta, palvelualoilta sekä rakentamisen, maanrakentamisen ja -mittaamisen aloilta.

Hyvään esitykseen tarvitaan muutakin kuin tutkintoja ja työelämäkokemusta. Ammattitaitoinen esitys perustuu vuorovaikutukseen, improvisaatiotekniikoiden hallintaan ja kokemukseen. Tarinateatteri Raakku on hionut osaamistaan vuodesta 1997 lähtien ja valmistaa esitykset 20 vuoden kokemuksella.

Draamakoulutukset

Ryhmän jäsenistöllä on vahva koulutustausta draamatyöskentelyyn. Jäsenistöstä löytyy tarinateatteriohjaajan tutkinnot, psykodraamaohjaajan koulutus sekä draamakasvattajan opinnot. Ryhmässä on myös TRO-tutkinnon suorittaneita. TRO-tutkinto (toiminnallisten ryhmätyömenetelmien ohjaaja) antaa teoreettisen pohjan ja ymmärryksen roolityöskentelyyn. Usealla ryhmän jäsenellä on rooli- ja draamatyöskentelyyn liittyviä opintosuorituksia tai lisäkoulutuksia yhdistettynä ammattitutkintoihinsa.

Ryhmä päivittää osaamistaan ja täydennyskouluttaa jäseniään hankkimalla vuosittain koulutusta ulkopuolisilta kouluttajilta.

Muu kokemus

Tarinateatteri Raakun jäsenet ovat poikkeuksellisen aktiivista väkeä ja osallistuvat harrastustoimintanaan monenlaiseen vastuulliseen ja yhteiskunnalliseen tekemiseen tarinataetterin lisäksi.

Ryhmässä on paikallis- ja piiritason kokemusta kansalaisjärjestöistä, ammattiyhdistystoiminnasta sekä erilaisista etujärjestöistä niin rivijäseninä kuin hallinto- ja toimihenkilöinäkin. Lisäksi jokainen ryhmän jäsen kiertää vuorollaan Tarinateatteri Raakku ry:n hallituspestissä.

Tarinateatteri Raakun yhteenlaskettu elämänkokemus on reilut 600 vuotta. Siihen mahtuu kaikenlaista kokemusta siitä mitä elämä työssä tai työn ulkopuolella kaikkine ulottuvuuksineen voikaan olla.