Raakku eli jokihelmisimpukka on tieteeliseltä nimeltään Margaritifera margaritifera.

Raakkuja

Raakku on rauhoitettu eläin. Oulun eteläpuolisista joista vain Tampereen ympäristössä on kaksi elinvoimaista raakkujokea. Muualta Länsi- ja Etelä-Suomesta raakku on hävinnyt.

Raakku muodostaa helmen

Raakku elää ihmisen iän ja enemmänkin. Suomesta on löydetty yli 100-vuotiaita yksilöitä. Se kasvaa ja kehittyy hitaasti. Sukukypsyyden raakku saavuttaa 15 - 20 -vuotiaana. Osa raakuista liikkuu paikasta toiseen elämänsä aikana, toiset taas pysyvät lähes paikoillaan koko pitkän ikänsä.

Raakku tulee toimeen vain virtaavassa vedessä. Veden liike ja puhtaus ovat sille elinehto. Raakku on ainoa Suomessa elävä simpukka, joka muodostaa helmen. Maailman Luonnon Säätiö on valinnut raakun erityiseksi suojelukohteekseen.

Lähde: Suomen eläimet 5, Weilin&Göös

Jokihelmisimpukka eli....

...kansankielellä raakku