Raakku ja luonto


Tarinateatteri Raakku on saanut nimensä rauhoitetun ja uhanalaisen eläinlajin, jokihelmisimpukan, mukaan, joten on luonnollista että Raakulla ja raakulla on yhteys. Ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvoinnit ovat riippuvaisia toisistaan.

Tarinateatteriryhmä Raakku kokee luontoteeman ja luontoarvot tärkeiksi. Ryhmä haluaa ottaa luonnon hyvinvoinnin huomioon toiminnassaan mahdollisimman hyvin. Ryhmässä tiedostetaan luonnon ja ihmisen välinen yhteys - luonnon elvyttävä ja hyvää tekevä vaikutus ihmiselle. Tämä näyttöön perustuva, tieteellisin tutkimuksin todistettu Green Care -ajattelu luonnon hyvää tekevästä ja jopa parantavasta vaikutuksesta on sanoma, jota ryhmä haluaa tekemisessään vahvistaa.

Raakku goes Green Care